facebook-logo youtube-logo twitter-logo pinterest-logo google-plus-logo facebook-logo
lav logo img
close menu icon
Σπιτι
Ευεξια
Υπνος
Διακοσμηση

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Σπιτι
Ευεξια
Υπνος
Διακοσμηση

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η Lav σας καλωσορίζει στον ιστότοπό της.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτήν την σελίδα. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ της Lav και του χρήστη/επισκέπτη όσον αφορά στον παρόντα ιστότοπο.

Οποιαδήποτε χρήση του ιστότοπού μας τεκμαίρεται τη συναίνεσή και αποδοχή σας προς τους κάτωθι αναλυτικά αναφερόμενους Όρους και Προϋποθέσεις συμπεριλαμβανομένης και της Πολιτικής Απορρήτου καθώς και προς οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις αυτών στις οποίες τυχόν προβούμε στα πλαίσια πάντοτε της νομιμότητας, της καλή πιστής και των συναλλακτικών ηθών. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις καλύπτουν το σύνολο των υφιστάμενων υπηρεσιών που παρέχει η Lav καθώς και οποιεσδήποτε νέες θελήσει να συμπεριλάβει στον ιστότοπό του. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση του παρόντος ιστότοπου αποτελεί η δέσμευση εκ μέρους του χρήστη/επισκέπτη ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί αυτός για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό.

Σε περίπτωση αντιρρήσεων του χρήστη/επισκέπτη με οποιοδήποτε σημείο/α του ιστότοπου παρακαλείται όπως δεν προβεί σε χρήση αυτού, ενθαρρύνεται δε, όπως επικοινωνήσει μαζί μας προκειμένου να μας γνωστοποιήσει τις ενστάσεις του προκειμένου να εκτιμηθούν από την πλευρά μας.

Η παραμονή του χρήστη στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου είναι διαθέσιμη μόνο για ενήλικους που ενεργούν για τον εαυτό τους, με σκοπό από την πλευρά των επαγγελματιών, την αναζήτηση απασχόλησης με παιδιά και εκπαίδευση των ιδίων σε συναφή αντικείμενα και από την πλευρά των γονιών, την εξεύρεση κατάλληλων παιδαγωγών για τη φροντίδα, την εκπαίδευση και την εν γένει απασχόληση των παιδιών τους καθώς και την εκπαίδευση των ιδίων σε συνάφεια με το γονεϊκό τους ρόλο. Δεσμευτική προϋπόθεση θεωρείται ο χρήστης να χρησιμοποιεί το πληροφοριακό υλικό σύννομα, με τρόπο που δεν παραβιάζει κανέναν όρο της παρούσας σύμβασης και χρησιμοποιείται για ιδιωτική και μόνον χρήση.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο χρήστης συναινεί ότι θα κάνει χρήση της ιστοσελίδας με τρόπο που δεν προξενεί βλάβη και δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλου χρήστη ή τρίτου, ότι δεν θα χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα για να αποκτήσει, αλλοιώσει ή διαδώσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χρήστη ή τρίτου και δεν θα θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας.

Απαγορεύεται η αντιγραφή μέρους ή του συνόλου της ιστοσελίδας. Η χρήση της θα πρέπει να γίνεται με τρόπο σύννομο, καλόπιστο και στα πλαίσια της συμφωνημένης χρήσης μεταξύ της επιχείρησης και του χρήστη η οποία εξειδικεύεται στους παρόντες όρους.

Κάθε χρήση των υπηρεσιών του lav.gr, πρόσβαση στις πληροφορίες, στις σελίδες του ιστότοπου, χρήση των πόρων και διευθύνσεων επικοινωνίας, χρήση φόρμας, πάτημα κουμπιού με την ένδειξη «αποστολή», «ναι», «ΟΚ», και επικοινωνία μέσω e-mail, fax, ταχυδρομείου ή τηλεφώνου, προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των αναφερομένων στην παρούσα όρων.

 

2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η επιχείρηση με διαρκείς ελέγχους από τους τεχνικούς μας επιμελείται προκειμένου να διασφαλίζει την ασφαλή και ακώλυτη χρήση της ιστοσελίδας για τους χρήστες της, απαλλαγμένη από πιθανό κακόβουλο λογισμικό (πχ ιούς) και από πιθανή αυθαίρετη πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες χρηστών. Επειδή δεν υπάρχει αλάνθαστο σύστημα ασφαλείας, η επιχείρηση δεν μπορεί να εγγυηθεί πως οι προσπάθειές της κάθε φορά θα είναι απόλυτα επιτυχείς, όσον αφορά τον ιστότοτό της και τον πάροχο φιλοξενίας αυτού. Συναφώς δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να δημιουργηθεί σε χρήστη ως αποτέλεσμα των ανεπιτυχών προσπαθειών της και επισημαίνεται ότι ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προστασίας του συστήματος του.

 

3. ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στον ιστότοπό μας περιλαμβάνονται πληροφορίες, των οποίων η επιχείρηση δεν είναι υπεύθυνη να ελέγχει τη βασιμότητα και διαθεσιμότητα αυτών. Συνέπεια αυτού είναι ότι η επιχείρηση δεν ευθύνεται για αναληθείς πληροφορίες που τυχόν περιληφθούν στην ιστοσελίδα της και ο χρήστης προτρέπεται να ελέγχει ο ίδιος τις πληροφορίες και τη χρήση τους.

 

4. ΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

Στα πλαίσια των υπηρεσιών που παρέχει η επιχείρησή μας, ο παρών δικτυακός τόπος είναι πιθανό να παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» ή μέσα από τις αναρτημένες διαφημίσεις ή διαφημιστικά banner σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν πλήρη ευθύνη για το σύννομο, την ασφάλεια και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων αυτών. Οι χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε προκύψει από τη χρήση τους.

 

5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στα πλαίσια επιτέλεσης του σκοπού της η επιχείρηση γνωστοποιεί δια της παρούσας σύμβασης και διά της σελίδας με την πολιτική απορρήτου που διαθέτει η εταιρία και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σύμβασης αυτής πως συλλέγει προσωπικά δεδομένα του χρήστη.

Ο χρήστης συναινεί ότι η επιχείρηση δύναται να τηρεί και να επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά πάντα με γνώμονα την προστασία του με τρόπο νόμιμο και στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, για τους σκοπούς τους οποίους τα υπέβαλλε αυτός στο familink.gr καθώς και με τα αναφερόμενα στην πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας μας.

 

6. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο χρήστης συμφωνεί ότι σε περίπτωση που ενέργεια του προκαλέσει βλάβη στην επιχείρηση με οποιονδήποτε τρόπο αυτός ευθύνεται για να την αποζημιώσει καθώς και ότι θα παρεμβαίνει υπέρ της εταιρίας ή κατά οποιασδήποτε αξίωσης εγερθεί εναντίον της, συμπεριλαμβανομένης της δικηγορικής αμοιβής και τυχόν εξόδων που προκύψουν από την ανωτέρω παράνομη ή αντισυμβατική ενέργειά του.

 

7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Η χρήση του ιστότοπου διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, οι οποίες λειτουργούν δεσμευτικά για τον χρήστη/επισκέπτη, καθώς και για την επιχείρησή μας, ο οποίος οφείλει να σέβεται τους νόμους και τους κανόνες δικαίου που αφορούν την πνευματική ιδιοκτησία, την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων, τις διατάξεις περί προσβολής της προσωπικότητας και περί προστασίας του καταναλωτή καθώς και πληθώρα άλλων διατάξεων που διέπουν τη χρήση και λειτουργία των ιστότοπων. Από τις ανωτέρω διατάξεις διέπεται και η παρούσα σύμβαση καθώς και οι επιμέρους Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών οι οποίες έχουν συναφθεί με πελάτες της επιχείρησης – εργοδότες. Η επιχείρηση σέβεται το σύνολο των ανωτέρω κανόνων δικαίου της Ελληνικής, Ευρωπαϊκής και Διεθνούς έννομης τάξης καθώς και το δικαίωμα του πληροφοριακού αυτοκαθορισμού και πληροφοριακής αυτοδιάθεσης του χρήστη στα πλαίσια που ορίζει το Σύνταγμα της Ελλάδος.

 

Οποιαδήποτε διάταξη εκ των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών.

 

Αρμόδια για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν σε σχέση με τα παραπάνω είναι τα καθ’ ύλην δικαστήρια της Πάτρας.